Johdanto opintoihin ja projektinhallinnan perusteet,  5 op - KU00EI23

Opintojaksolla tutustutaan Metropolia Ammattikorkeakouluun opiskeluympäristönä ja otetaan haltuun projektimaisessa työskentelyssä tarvittavat tiedot, taidot ja työkalut. Opiskelija suunnittelee omaa opintopolkuaan ja perehtyy tiimityöskentelyyn teoriassa ja käytännössä. Opintojaksolla esitellään kulttuurituottajan erilaisia työnkuvia, työympäristöjä ja keskeiset ammatilliset työtehtävät. Opiskelijat tekevät ryhmätehtävänä pienprojektin Metropolian hankkeessa.Opintojaksolla tutustutaan kulttuurin toimintakentän keskeisiin toimijoihin (hallinto, rahoittajat, eri sektoreiden toimijat). Opiskelijoille esitellään erilaisia ammattinimikkeitä ja ammattikuvia, joihin kulttuurituottaja amk -koulutuksella voi työllistyä sekä eri sektoreilla (yritys-, julkinen-, kolmas- ja neljäs sektori) toimivien kulttuurituottajajien välittäjäroolia toimintakentällä. Opintojaksolla perehdytään kansalais- ja yhdistystoimintaan ja kehitellään uudenlaista yhteisöllistä kaupunkikulttuuria ja DIY-kulttuuria.