Terveyskylä osaksi potilasohjausta on 1opintopisteen verkkokurssi, jonka avulla pääset harjoittelemaan, miten voit hyödyntää Terveyskylää omassa työssäsi. Kurssi on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaisille. Kurssi on rakentettu opiskelijatyönä osana Metropolian Digipedagogiikka kurssia.