Power2X-opintojakso kuuluu avoimiin ilmaisopintoihin Vihreän siirtymän tuotekehitys -opintokokonaisuudessa. Opintojaksolla käsitellään tekniikoita ja menetelmiä, joilla sähköenergia 'Power' voidaan muuntaa vetyenergian eri muotoihin, ja edelleen erityyppisten vetyenergianmedioiden edelleenkäyttöä teollisuudessa, liikenteessä ja muissa sovelluskohteissa.