Tieto- ja viestintätekniikan ensimmäisen vuoden neljännen opintoteeman fysiikkaosion työtila