Tämä Puurakenteiden perusteet 5 op -opintojakso on ensimmäinen osio 15 op laajuisesta puurakentamisen opintokokonaisuudesta, joka on toteutettu ympäristöministeriön erillisrahoituksella. Siinä käydään läpi puurakentamisen asemaa ja mahdollisuuksia Suomessa, puurakenteiden ja -rakennusten ominaisuuksia, rakennuselementtien esivalmistusta ja asentamista sekä puurakentamisen ympäristövaikutuksia. Opintojakso sopii vapaasti valittavina opintoina kaikille kiinteistö- ja rakennusalan opiskelijoille suuntautumisesta riippumatta sekä esimerkiksi sistus- tai teollisen muotoilun, materiaali- ja pintakäsittelytekniikan ja terveysteknologian opiskelijoille.

Opintojakson vastuuopettaja on Metropolian lehtori Mauri Konttila.