Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan 3D-tulostuksen perusteisiin ja tekniikoihin.


Osaamistavoitteet:

  • Tunnistaa tilanteet, johon 3D-tulostamista voidaan käyttää
  • Hakea 3D-tulostukseen tarvittavan mallitiedoston internetistä
  • Suunnitella yksinkertaisia 3D-malleja itsenäisesti
  • Käyttää 3D-tulostamiseen tarvittavaa Ultimaker Cura -tulostinohjelmistoa
  • Tehdä alkuvalmistelut 3D-tulostamista varten tulostimelle
  • Irrottaa ja viimeistellä 3D-tulostetun kappaleen oikein
  • Tehdä tarvittavat puhdistustoimenpiteet tulostimelle